Khác biệt giữa các bản “Chương trình con”

Trong [[khoa học máy tính]], '''chương trình conmẹ''' (subprogram) hay '''subroutine''' là một đoạn [[chương trình máy tính|chương trình]] được đóng gói thành một đơn vị trình, nó thực hiện một số tác vụ cụ thể mà [[chương trình máy tính|chương trình]] cần thực hiện nhiều lần từ nhiều nơi trong thời gian chạy của nó. Khi [[chương trình máy tính|chương trình]] cần đến tác vụ cụ thể đó thì bố trí chỉ thị ''gọi'' (call) đến chương trình con này và nhận kết quả nếu có sau khi nó thực thi xong <ref>{{Chú thích web |tác giả 1= U.S. Election Assistance Commission |tiêu đề= Definitions of Words with Special Meanings |work= [[Voluntary Voting System Guidelines]] |năm= 2007 |url= http://www.eac.gov/vvsg/glossary.aspx |ngày truy cập= 2013-01-14 |lk tác giả 1= Election Assistance Commission |archive-date= 2017-02-22 |archive-url= https://web.archive.org/web/20170222163359/https://www.eac.gov/vvsg/glossary.aspx |url-status=dead }}</ref>.
 
Ngay từ lúc [[máy tính]] ra đời thì kỹ thuật lập trình kiểu cấu trúc modul hóa với các chương trình con đã được thiết lập, và được củng cố trong các phần mềm lập trình [[hợp ngữ]]. Ngày nay trong ngôn ngữ bậc cao ''chương trình con'' được diễn đạt tùy theo ngôn ngữ là các '''hàm''' (''function''), '''thủ tục''' (''procedure'') và '''phương thức''' (''method''),... Một số [[ngôn ngữ lập trình]], chẳng hạn [[Pascal (ngôn ngữ lập trình)|Pascal]] và [[FORTRAN]], phân biệt giữa '''hàm''' (một chương trình con có trả về giá trị) và '''thủ tục''' (không trả về giá trị). Các ngôn ngữ khác, ví dụ [[C (ngôn ngữ lập trình)|C]] và [[LISP]], coi hai thuật ngữ này như nhau. Cái tên '''[[phương thức (máy tính)|phương thức]]''' thường được dùng trong [[lập trình hướng đối tượng]] để gọi các chương trình con là một phần của các [[đối tượng (máy tính)|đối tượng]].