Khác biệt giữa các bản “Chương trình con”

Trong [[khoa học máy tính]], '''chương trình mẹ. cai' lon` ma'djtme may` mấy cái thằng ranh con ê minh cho t mượnthg vởcHó mtuấn đianh'''
 
(subprogram) hay '''subroutine''' là một đoạn [[chương trình máy tính|chương trình]] được đóng gói thành một đơn vị trình, nó thực hiện một số tác vụ cụ thể mà [[chương trình máy tính|chương trình]] cần thực hiện nhiều lần từ nhiều nơi trong thời gian chạy của nó. Khi [[chương trình máy tính|chương trình]] cần đến tác vụ cụ thể đó thì bố trí chỉ thị ''gọi'' (call) đến chương trình con này và nhận kết quả nếu có sau khi nó thực thi xong <ref>{{Chú thích web |tác giả 1= U.S. Election Assistance Commission |tiêu đề= Definitions of Words with Special Meanings |work= [[Voluntary Voting System Guidelines]] |năm= 2007 |url= http://www.eac.gov/vvsg/glossary.aspx |ngày truy cập= 2013-01-14 |lk tác giả 1= Election Assistance Commission |archive-date= 2017-02-22 |archive-url= https://web.archive.org/web/20170222163359/https://www.eac.gov/vvsg/glossary.aspx |url-status=dead }}</ref>.