Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phục hồi chức năng”

n (replaced: tháng 7 20 → tháng 7 năm 20 (2) using AWB)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm liên kết dưới Liên kết ngoài hoặc Tham khảo Nhiệm vụ người mới
 
==Tham khảo==
{{Tham khảo|30em}}[1] https://moh.gov.vn/ - Chương trình mục tiêu quốc gia [https://moh.gov.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia/-/asset_publisher/7ng11fEWgASC/content/phuc-hoi-chuc-nang-?inheritRedirect=false Phục hồi chức năng].
{{Tham khảo|30em}}
 
[2] https://kcb.vn/ - QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu “[https://kcb.vn/wp-content/uploads/2015/07/PHCN.pdf Hứơng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng]”{{Uncategorized|date=tháng 7 năm 2018}}
{{Uncategorized|date=tháng 7 năm 2018}}
20

lần sửa đổi