Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngắt”

them biểu mẫu OS
n (clean up, CS1 error fixes using AWB)
(them biểu mẫu OS)
{{OS}}
[[Tập tin:Interrupt_Process.PNG|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Interrupt_Process.PNG|nhỏ|Nguồn ngắt và xử lý bộ xử lý]]
Trong [[máy tính]], '''ngắt''' là một phản ứng của [[CPU|bộ xử lý]] đối với một sự kiện cần được phần mềm chú ý. Điều kiện ngắt cảnh báo bộ xử lý và phục vụ như một yêu cầu bộ xử lý ngắt đoạn mã đang thực thi khi được phép, để sự kiện có thể được xử lý kịp thời. Nếu yêu cầu được chấp nhận, bộ xử lý sẽ phản hồi bằng cách tạm dừng các hoạt động hiện tại của nó, lưu [[Trạng thái (khoa học máy tính)|trạng thái]] của nó và thực thi một [[Chương trình con|chức năng]] được gọi là ''[[trình xử lý ngắt]]'' (hoặc quy trình dịch vụ ngắt, ISR) để đối phó với sự kiện. Sự gián đoạn này là tạm thời và, trừ khi ngắt chỉ ra một lỗi nghiêm trọng, bộ xử lý sẽ tiếp tục các hoạt động bình thường sau khi trình xử lý ngắt kết thúc.<ref>{{Chú thích web|url=https://lwn.net/images/pdf/LDD3/ch10.pdf|tựa đề=''Linux Device Drivers'', Third Edition, Chapter 10. Interrupt Handling|tác giả=Jonathan Corbet|tác giả 2=Alessandro Rubini|năm=2005|nhà xuất bản=[[O'Reilly Media]]|trang=269|ngày truy cập=ngày 25 tháng 12 năm 2014|trích dẫn=Then it's just a matter of cleaning up, running software interrupts, and getting back to regular work. The "regular work" may well have changed as a result of an interrupt (the handler could <code>wake_up</code> a process, for example), so the last thing that happens on return from an interrupt is a possible rescheduling of the processor.|tác giả 3=Greg Kroah-Hartman}}</ref>
 
Trong [[máy tính]], '''ngắt''' là một phản ứng của [[CPU|bộ xử lý]] đối với một sự kiện cần được phần mềm chú ý. Điều kiện ngắt cảnh báo bộ xử lý và phục vụ như một yêu cầu bộ xử lý ngắt đoạn mã đang thực thi khi được phép, để sự kiện có thể được xử lý kịp thời. Nếu yêu cầu được chấp nhận, bộ xử lý sẽ phản hồi bằng cách tạm dừng các hoạt động hiện tại của nó, lưu [[Trạng thái (khoa học máy tính)|trạng thái]] của nó và thực thi một [[Chương trình con|chức năng]] được gọi là ''[[trình xử lý ngắt]]'' (hoặc quy trình dịch vụ ngắt, ISR) để đối phó với sự kiện. Sự gián đoạn này là tạm thời và, trừ khi ngắt chỉ ra một lỗi nghiêm trọng, bộ xử lý sẽ tiếp tục các hoạt động bình thường sau khi trình xử lý ngắt kết thúc.<ref>{{Chú thích web|url=https://lwn.net/images/pdf/LDD3/ch10.pdf|tựa đề=''Linux Device Drivers'', Third Edition, Chapter 10. Interrupt Handling|tác giả=Jonathan Corbet|tác giả 2=Alessandro Rubini|năm=2005|nhà xuất bản=[[O'Reilly Media]]|trang=269|ngày truy cập=ngày 25 tháng 12 năm 2014|trích dẫn=Then it's just a matter of cleaning up, running software interrupts, and getting back to regular work. The "regular work" may well have changed as a result of an interrupt (the handler could <code>wake_up</code> a process, for example), so the last thing that happens on return from an interrupt is a possible rescheduling of the processor.|tác giả 3=Greg Kroah-Hartman}}</ref>
Ngắt thường được sử dụng bởi các thiết bị phần cứng để chỉ ra những thay đổi trạng thái vật lý hoặc điện tử cần được chú ý. Ngắt cũng thường được sử dụng để thực hiện [[đa nhiệm máy tính]], đặc biệt là trong [[Hệ thống thời gian thực|tính toán thời gian thực]]. Các hệ thống sử dụng ngắt theo những cách này được cho là điều khiển ngắt.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.sltf.com/articles/pein/pein9505.htm|tựa đề=Basics of Interrupts|tác giả=Rosenthal|tên=Scott|ngày=May 1995|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20160426144654/http://www.sltf.com/articles/pein/pein9505.htm|ngày lưu trữ=2016-04-26|ngày truy cập=2010-11-11}}</ref>
 
Ngắt thường được sử dụng bởi các thiết bị phần cứng để chỉ ra những thay đổi trạng thái vật lý hoặc điện tử cần được chú ý. Ngắt cũng thường được sử dụng để thực hiện [[đa nhiệm máy tính]], đặc biệt là trong [[Hệ thống thời gian thực|tính toán thời gian thực]]. Các hệ thống sử dụng ngắt theo những cách này được cho là điều khiển ngắt.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.sltf.com/articles/pein/pein9505.htm|tựa đề=Basics of Interrupts|tác giả=Rosenthal|tên=Scott|ngày=May 1995|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20160426144654/http://www.sltf.com/articles/pein/pein9505.htm|ngày lưu trữ=2016-04-26|ngày truy cập=2010-11-11}}</ref>[[Tập tin:Interrupt_Process.PNG|nhỏ|Nguồn ngắt và xử lý bộ xử lý]]
== Phân loại ==
Các tín hiệu ngắt có thể được phát ra để đáp ứng với [[Phần mềm|các]] sự kiện [[phần cứng]] hoặc [[phần mềm]]. Chúng được phân loại là '''ngắt phần cứng''' hoặc '''ngắt phần mềm''', tương ứng. Đối với bất kỳ bộ xử lý cụ thể nào, số lượng kiểu ngắt bị giới hạn bởi kiến trúc của máy.