Thanhminh2000

Tham gia ngày 19 tháng 10 năm 2016
Thừa ảnh
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Thừa ảnh)
 
| style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.25em;" | Thành viên này sử dụng '''[[:Thể loại:Thành viên vi|tiếng Việt]]''' như ngôn ngữ '''[[:Thể loại:Thành viên vi-N|mẹ đẻ]]'''.
|}
 
 
Chào mừng đến trang thành viên của mình!
 
==Các trang mình đang theo dõi==
[[Biểu đồ khí hậu]]
 
===Các trang mình đã tạo===
[[Fort de Roovere]]
[[File:Hinhcayhoacuathanhminh2000.jpg|thumb]]
[[File:Munbaibieudokhihau.jpg.jpg|thumb]]
 
 
[[File:Caidonghomoneo.jpg|thumb]]
[[File:Xeoxxten.jpg|thumb]]
[[File:holamngunghiep.jpg|thumb]]
[[File:Mảttoimoccamau.jpg|thumb]]
[[File:Truóngthctamgiangtayngochien.jpg|thumb]]
[[File:Caytrongvenduong.jpg|thumb]]
[[File:Bautroigoisong.jpg|thumb]]
 
==Liên kết ngoài==
[https://tthanhminh2000.blogspot.com/ Blog]