Khác biệt giữa các bản “Halogen”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Phương trình cơ bản ==
2Na + Cl<sub>2</sub> -> 2NaCl ([[Natrinatri clorua|Natri Clorua]])
 
2Fe +3Cl<sub>2</sub> -> 2FeCl<sub>3</sub> ([[Sắt(III) clorua|Sắt sắt(III Clorua)clorua]])
 
H<sub>2</sub> + Cl<sub>2</sub> -> 2HCl ([[Axit clohydric|axit clohiđric]])
H<sub>2</sub> + F<sub>2</sub> -> 2HF ([[Axit flohydric|axit flohiđric]])
 
2Na + Br<sub>2</sub> -> 2NaBr ([[Natrinatri bromua]])
 
Br<sub>2</sub> + 2NaI -> 2NaBr + I<sub>2</sub>
Người dùng vô danh