Khác biệt giữa các bản “Trịnh Sảng”

Đã lùi lại sửa đổi 64800087 của 2402:800:620C:8C7:7464:6F4A:C815:846D (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 64800092 của 2402:800:620C:8C7:7464:6F4A:C815:846D (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 64800087 của 2402:800:620C:8C7:7464:6F4A:C815:846D (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
| nghề nghiệp = [[Diễn viên]]
| spouse = {{marriage|Trương Hằng (張恆)|2019}}
| children = 1 con trai và 1 con gái<ref>{{cite web |author1=Thành Đô Thương Báo |title=陷疑似代孕弃养风波 知名艺人郑爽事业遭重创 |url=http://www.chinanews.com/sh/2021/01-20/9391558.shtml |website=China News Network |accessdate=2021-01-21 |date=20 tháng 1 năm 2021}}</ref>
| children chưa có.
|url=http://www.chinanews.com/sh/2021/01-20/9391558.shtml |website=China News Network |accessdate=2021-01-21 |date=20 tháng 1 năm 2021}}</ref>
| education = Khoa Biểu diễn [[Học viện Điện ảnh Bắc Kinh]] (2007-2011)
| 活躍年代 = 2009-20 tháng 1 năm 2021