Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phúc Miên Lịch”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Đầu năm [[Duy Tân]] thứ 5 ([[1911]]), vua tấn tôn cho ông làm '''An Thành vương''' (安城王)<ref>''Đại Nam thực lục'', phụ biên, mục 1722</ref>, là một trong số ít các vị hoàng thân được phong tước Vương khi còn sống. ''Nguyễn Phúc tộc thế phả'' lại ghi rằng, sau khi mất ông mới được truy tặng tước Vương<ref name=":1">''Nguyễn Phúc tộc thế phả'', tr.317</ref>.
 
Ngày 13 tháng 9 (âm lịch) năm [[Khải Định]] thứ 4, [[Kỷ Mùi]] ([[1919]]), An Thành vương mất, hưởng thọ 79 tuổi<ref name=":1" />, [[thụy]] là '''Đoan Cung''' (端恭), được ban cho 1280 đồng tiền tuất, còn bổng lộc các tháng còn lại của năm nay cũng cấp cho để lo việc tang<ref>''Đồng Khánh Khải Định chính yếu'', tr.310</ref>. Tẩm mộ của ông được táng tại Dương Xuân Thượng (nay là một phần của phường [[Thủy Xuân, Huế]]), còn phủ thờ được dựng ở phường [[Phú Cát, Huế]]<ref name=":1" /> (ngày nay nằm trên đường Chùa Ông<ref>{{Chú thích web|url=https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Ten-duong-tinh-thua-thien-hue/tid/Chua-Ong/newsid/BD140D40-98A6-4702-A891-7D412B116A9C/cid/A064E1C0-0A55-462F-A303-988E0859B383|tựa đề=CHÙA ÔNG|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>).
 
Thân vương Miên Lịch có 8 con trai và 6 con gái. Ông được ban cho bộ chữ ''Kim'' (金) để đặt tên cho con cháu trong phòng<ref>''Đại Nam thực lục'', tập 6, tr.756</ref>.