Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bản đồ vị trí các thị trấn Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{| cellpadding="10" align="{{{align|right}}}" style="width:0; border-spacing:0px; text-align:center; background-color:#f9f9f9; border:1px solid #cccccc"
|-
| style="border:solid 1px #cccccc" |
 
{{Location map+|Vietnam|float=right|width=550|caption=
[[Tập tin:Green pog.svg|5px]] Bản đồ vị trí của 608612 thị trấn tại Việt Nam
 
|places=
 
<!--tỉnh Tuyên Quang-->
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=1622.54814556 |long=107105.64142265 |label=<!--ThuậnLăng AnCan--> |mark=Green pog.svg}}
 
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=22.1442 |long=105.2736 |label=<!--Vĩnh Lộc--> |mark=Green pog.svg}}
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=21.6963 |long=105.3968 |label=<!--Sơn Dương--> |mark=Green pog.svg}}
 
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=21.8611 |long=105.1671 |label=<!--Yên Sơn--> |mark=Green pog.svg}}
 
<!--Đồng bằng sông Hồng-->
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=19.9712 |long=105.6515 |label=<!--Quán Lào--> |mark=Green pog.svg}}
 
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=20.04030682 |long=105.49616515 |label=<!--Thống NhấtQuý Lộc--> |mark=Green pog.svg}}
 
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=20.0403 |long=105.5590 |label=<!--Thống Nhất--> |mark=Green pog.svg}}
 
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=20.0710 |long=105.5288 |label=<!--Yên Lâm--> |mark=Green pog.svg}}
 
<!--tỉnh Nghệ An-->
 
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=16.4379 |long=107.7136 |label=<!--Phú Đa--> |mark=Green pog.svg}}
 
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=16.5481 |long=107.6414 |label=<!--Thuận An--> |mark=Green pog.svg}}
 
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=16.5780 |long=107.5156 |label=<!--Sịa--> |mark=Green pog.svg}}
 
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=10.7803 |long=106.9522 |label=<!--Long Thành--> |mark=Green pog.svg}}
 
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=10.8119 |long=107.2167 |label=<!--Long Giao--> |mark=Green pog.svg}}
 
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=10.9529 |long=107.0040 |label=<!--Trảng Bom--> |mark=Green pog.svg}}
{{location map~ |Vietnam |marksize=3 |lat=10.0965 |long=106.1853 |label=<!--Vũng Liêm--> |mark=Green pog.svg}}
}}
 
|}}