Khác biệt giữa các bản “Chiêm Hóa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| huyện lỵ = thị trấn
[[Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa|Vĩnh Lộc]]
| diện tích = 1.280146,3824 km²<ref name="TK"/>
| phân chia hành chính = 1 [[thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]], 23 [[xã (Việt Nam)|]]
| thời điểm dân số = 20112020
| dân số = 134.091 người
| dân số = 124.337 người <ref name="TK">[http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Thanh-lap-huyen-moi-Lam-Binh-Tuyen-Quang/20111/62680.vgp Thành lập huyện mới Lâm Bình (Tuyên Quang)].</ref>
| mật độ dân số = 97117 người/km²
| chủ tịch HĐND =
| dân tộc = <!-- liệt kê các thành phần dân tộc, có thể kèm % và dẫn nguồn -->
| chủ tịch HĐNDUBND = <!-- Tên Chủ tịch Hội đồng nhân dân -->
| bí thư huyện ủy = <!-- Tên Bí thư huyện ủy -->
| chủ tịch UBND = <!-- Tên Chủ tịch Ủy ban nhân dân -->
| điện thoại =
| bí thư huyện ủy = <!-- Tên Bí thư huyện ủy -->
| fax =
| điện thoại = <!-- Điện thoại trụ sở UBND, ví dụ (84.61). 3822800 -->
| fax = <!-- Số fax trụ sở UBND, ví dụ (84.61). 3822880 -->
| web = {{url|http://chiemhoa.gov.vn/ }}
}}
 
'''Chiêm Hóa''' là một [[huyện (Việt Nam)|huyện]] thuộc [[tỉnh (Việt Nam)|tỉnh]] [[Tuyên Quang]], [[Việt Nam]].<ref name =chiemhoa >[http://chiemhoa.gov.vn/gioi-thieu.html Huyện Chiêm Hóa], Tuyên Quang.</ref><ref name =TuyenQuang-tt22 >[https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-22-2013-tt-btnmt-danh-muc-dia-danh-dan-cu-son-thuy-van-kinh-te-xa-hoi-ban-do-tinh-tuyen-quang-3266e.html Thông tư 22/2013/TT-BTNMT ngày 03/09/2013] Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tuyên Quang. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 30/08/2018.</ref>
 
==Địa lý==