Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chiêm Hóa”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kinh phút = 12
| kinh giây = 4
<!--
| bản đồ 1 = {{Infobox mapframe|zoom=9|frame-width=280}}
-->
| vùng = [[Đông Bắc Bộ]]
| tỉnh = [[Tuyên Quang]]