Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hương Trà”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| loại đô thị = Loại IV
| năm công nhận = 2010<ref name=BXD/>
| diện tích = 518,53 km²
| dân số = 115.088 người
| thời điểm dân số = 2019
| mật độ dân số = 222 người/km²
| phân chia hành chính = 5 phường, 4 xã
| trụ sở UBND = Phường [[Tứ Hạ]]