Khác biệt giữa các bản “Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại Việt Nam 2019–2021”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎Tỉnh Lạng Sơn: Chưa tiến hành, chỉ mới lấy ý kiến cử tri xong)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Các đơn vị hành chính cấp huyện được sắp xếp, sáp nhập gồm: sáp nhập huyện Trà Lĩnh (trừ xã Quốc Toản) vào huyện Trùng Khánh, sáp nhập huyện Phục Hòa, huyện Quảng Uyên và xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh thành huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng<ref name="NQ897"/>.
 
Ngày [[9 tháng 12]] năm [[2020]], Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kiên Giang.<ref name=PH51a>[http://quochoi.vn/UBTVQH/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=1417 Phiên họp thứ 51 của UBTVQH14]</ref><ref name=PH51b>[http://quochoi.vn/UBTVQH/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=1413 Phiên họp thứ 51 của UBTVQH14]</ref> Đây là hai tỉnh thành cuối cùng có đề án được thông qua trong Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính 2019 - 2021.
 
Theo đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành sáp nhập Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập thành phố Thủ Đức, số đơn vị hành chính cấp huyện giảm 2 đơn vị; đồng thời, sáp nhập các phường trên địa bàn một số quận, giảm 10 đơn vị hành chính cấp xã. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.<ref name="NQ1111">{{chú thích web|last1=Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Việt Nam)|title=Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh|url=http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202092}}</ref>
 
Bên cạnh đó, thành lập các đơn vị hành chính đô thị ở các tỉnh An Giang<ref name="NQ1107">{{chú thích web|last1=Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Việt Nam)|title=Nghị quyết số 1107/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 về việc thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang|url=http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202076}}</ref>, Bình Dương<ref name="NQ1110">{{chú thích web|last1=Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Việt Nam)|title=Nghị quyết số 1110/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 về việc thành lập thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương|url=http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202093}}</ref> và Thanh Hóa<ref name="NQ1108">{{chú thích web|last1=Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Việt Nam)|title=Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 về việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa|url=http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202075}}</ref>.
 
Ngày [[27 tháng 4]] năm [[2021]], Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới và sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số đơn vị hành chính cấp xã giảm được là 4 đơn vị.
 
==Phương án và kết quả sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính==