Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai''' là tổng thể đầm phá ven biển [[miền Trung]] Việt Nam thuộc tỉnh [[Thừa Thiên Huế]] trong phạm vi từ 16°14′ đến 16°42′ vĩ bắc và 107°22′ đến 107°57′ kinh đông. Khu đầm này trải dài 68&nbsp;km thuộc địa phận thành phố [[Huế]] và 4 huyện: [[Phong Điền, Thừa Thiên Huế|Phong Điền]], [[Quảng Điền]], [[Phú Vang]], [[Phú Lộc]] và thị xã [[Hương Trà]].<ref name =BandoHc >Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.</ref><ref name =Bd50-ea96 >Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ E-48-96-B. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.</ref><ref>Trần Đức Thạnh (chủ biên): Tiến hóa và động lực hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Nhà xuất bản. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, 2010 [https://www.researchgate.net/publication/263656615_sch_chuyn_kho_Tin_ha_v_ng_lc_h_m_ph_Tam_Giang_-_Cu_Hai].</ref>
 
== Đặc điểm chung ==