Khác biệt giữa các bản “Glyxerol”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.2.129.22 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của JohnsonLee01Bot)
Thẻ: Lùi tất cả
Tính chất hóa học của glyxerol(glyxeryl)
 
+TácChỉ tác dụng với Na
+ Là chất phân cực
 
+Tác dụng với Na
 
+Tác dụng với HNO<sub>3</sub> (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> xúc tác)
 
+Tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra phức chất dung dịch màu xanh thẫm
 
==Chú thích==