Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hương Trà”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| vĩ độ = 16.467621
| kinh độ = 107.518045
<!--
| bản đồ 1 = {{Infobox mapframe|frame-width=280|frame-height=280}}
-->
| vùng = [[Bắc Trung Bộ]]
| tỉnh = [[Thừa Thiên Huế]]