Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phúc Hồng Tố”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Năm [[Thành Thái]] thứ 8 ([[1896]]), vua cho Hoằng Trị công giữ chức ''Hữu tôn khanh Phủ Tôn nhân''<ref>''Đại Nam thực lục'', phụ biên, mục 722</ref>. Năm thứ 9 ([[1897]]), tháng 6 (âm lịch), ông được tấn phong làm '''Hoằng Trị Quận vương''' (弘治郡王)<ref>''Đại Nam thực lục'', phụ biên, mục 758</ref>.
 
Quốc công Hồng Tố mất ngày 27 tháng 7 (âm lịch) năm [[Nhâm Tuất]] ([[1922]]) dưới thời vua [[Khải Định]], hưởng thọ 89 tuổi, được truy phong làm '''Hoằng Trị vương''' (弘治王)<ref name=":0">''Nguyễn Phúc tộc thế phả'', tr.353</ref>. Ông là hoàng tử sống thọ nhất trong số những vị hoàng tử con vua [[Thiệu Trị]]. Mộ của ông được táng ở làng Dương Xuân, (thuộc [[Hương Thủy]], tỉnh [[Thừa Thiên]]), phủ thờ dựng ở [[Phú Cát]].
 
Hoằng Trị vương có tất cả 4 người con trai và 10 người con gái<ref name=":0" />. Ông được ban cho bộ chữ ''Võng'' (网) để đặt tên cho các con cháu trong phòng<ref>''Đại Nam thực lục'', tập 7, tr.216</ref>. Công tử Ưng Thự ([[1859]] – ?), con trai trưởng của ông với người vợ thứ là Trương Phúc Thị Đào<ref name=":1">''Đại Nam thực lục'', tập 7, tr.1310</ref>, tập phong làm ''Hoằng Trị Quận công'' năm [[1910]]. Thứ thất Trương Phúc thị là con gái của viên quan tên Trương Phúc Phú, nguyên quán ở [[Thanh Hóa]]<ref name=":1" />.