Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (chùa Bút Tháp)”

Trang mới: “{{Hiện vật lịch sử | name = Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay<br>''Thiên thủ thiên nhãn Quan thế âm Bồ tát Ph…”
(Trang mới: “{{Hiện vật lịch sử | name = Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay<br>''Thiên thủ thiên nhãn Quan thế âm Bồ tát Ph…”)
(Không có sự khác biệt)