Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama/Danh sách bài cần chạy bot”

mà thôi khỏi
(mà thôi khỏi)
Thẻ: Lùi lại thủ công
 
Xin vui lòng ghi tên bài theo từng dòng mà bạn muốn chạy bot ở dưới đây, lưu ý '''không cần định dạng văn bản'''.
 
Cho xin chạy lưu trữ link nguồn bài [[Châu Kiệt Luân]], đã tự chạy bot nhưng nhiều nguồn báo chí tiếng Việt không làm sao lưu trữ được. [[Thành viên:Đông Phong Phá|Đông Phong Phá]] ([[Thảo luận Thành viên:Đông Phong Phá|thảo luận]]) 03:09, ngày 1 tháng 5 năm 2021 (UTC)
79

lần sửa đổi