Khác biệt giữa các bản “Tuyến nội tiết”

(→‎Chức năng: điều hòa quá trình sinh lí cơ thể)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm nội dung không nguồn
 
 
==Chức năng==
Giúp điều hòa cơ thể
Cùng với hệ thần kinh tuyến nội tiết có vai trò quan trong trong việc điều hòa các hoạt động sinh lí cơ thể nhờ các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra. Hoocmon thông qua đường máu nên chậm , thời gian tác động dài và phạm vi tác động lớn.
 
==Các tuyến nội tiết chính==
*[[Tuyến tùng]]
 
*[[Tuyến yên]]
 
*[[Tuyến giáp trạng]]
 
*[[Tuyến ức]]
 
*[[Tuyến thượng thận]]
 
*[[Tụy]]
 
*[[Buồng trứng]] (phái nữ)