Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
:À, tôi tự mò và nghiên cứu ra rồi. Tôi mới sửa 2 Bản mẫu:Backlognav và Bản mẫu:Backlognav inner: Y-m-d thành d-m-Y. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 09:43, ngày 3 tháng 5 năm 2021 (UTC)
::Ok bạn. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 11:37, ngày 3 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 
===Nhờ xử lý===
Nhờ bạn xử lý gấp đề nghị này [https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tin_nh%E1%BA%AFn_cho_b%E1%BA%A3o_qu%E1%BA%A3n_vi%C3%AAn#%C4%90%E1%BB%81_ngh%E1%BB%8B_x%E1%BB%AD_l%C3%BD_th%C3%A0nh_vi%C3%AAn_Lehuy2019], thành viên này đã bị cảnh cáo nhiều mà vẫn đang phá hoại quá mức[[Thành viên:Tonggiang123|Tonggiang123]] ([[Thảo luận Thành viên:Tonggiang123|thảo luận]]) 13:16, ngày 3 tháng 5 năm 2021 (UTC)