Khác biệt giữa các bản “Lực lượng vũ trang”

Ninh chung
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Ninh chung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
{{tầm nhìn hẹp}}
 
'
'''Lực lượng vũ trang''' là lực lượng chiến đấu của [[nhà nước]] có nhiệm vụ bảo vệ [[chủ quyền]], [[an ninh]], [[quốc gia]] và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
 
Do tính chất nhiệm vụ đặc biệt, cho nên lực lượng này được hưởng những chế độ đặc biệt. Nó được trang bị [[vũ khí]] cùng với những quyền hạn rất lớn. Thông thường, ở các nước, dù khác nhau về hệ thống chính trị hay [[địa lý]], nhưng lực lượng vũ trang vẫn bao gồm những lực lượng chính là [[quân đội]], công an và [[dân quân]]. Có nhiều nước chỉ tính quân đội.
 
Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia, chống ngoại xâm.
 
Công an có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự nội địa.
 
Dân quân là lực lượng bán vũ trang, thường được các quốc gia tổ chức như là một lực lượng dự phòng nhằm huy động sức mạnh từ số đông quần chúng.
 
Ngoài ra, còn một lực lượng nữa cũng nằm trong lực lượng vũ trang là lực lượng an ninh, có trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia.
 
Tùy theo tổ chức nhà nước mà các bộ phận này được đặt ở các cơ quan quản lý khác nhau. Thông thường, quân đội được đặt dưới quyền điều động của Bộ Tổng tham mưu (hay Hội đồng tham mưu liên quân), lực lượng an ninh do [[Ủy ban An ninh Quốc gia]] điều động, còn [[cảnh sát]] thuộc quyền của [[Bộ Nội vụ]].
 
==[[Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam|Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam]]==
Người dùng vô danh