Khác biệt giữa các bản “Trương Gia Nguyên”

Tập tin Trương-gia-nguyên-chung-kết.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Fitindia vì lý do: No permission since 27 April 2021.
(Bổ sung)
(Tập tin Trương-gia-nguyên-chung-kết.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Fitindia vì lý do: No permission since 27 April 2021.)
{{Wiki hóa|date=tháng 5/2021}}
{{Infobox person
|image=
|image=Trương-gia-nguyên-chung-kết.jpg
|birth_date=8 tháng 1, 2003 (18 tuổi)
|alias=+O, Nguyên Nguyên (元元), Trương Giai Viện
46.296

lần sửa đổi