Khác biệt giữa các bản “Hải Ninh (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|hình = Hai Ninh 1891.jpg
|ghi chú hình = Bản đồ tỉnh Hải Ninh năm 1891
|thành lập = 1902
|giải thể = 1963
}}