Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hải Ninh (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|native_name = {{native_name|fr|Province de Hai Ninh}}
|life_span = 1902–1963
|image_flag = Flag of French Indochina.svg
|flag_type = Cờ
|image_map = Hai Ninh 1891.jpg
|image_map_caption = Bản đồ tỉnh Hải Ninh năm 1891
|status_text = Tỉnh của [[Liên bang Đông Dương]]<br/>Tỉnh của [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
|status = [[Tỉnh]]
|year_start = 1902
|event_start = Thành lập