Khác biệt giữa các bản “Hải Ninh (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|image_map2 = Atlas de l'Indochine dressé (...)Indochine française bpt6k11001779 67.jpg
|image_map2_caption = Hành chính Bắc Kỳ năm 1920
|capital = Thị xã [[Móng Cái]]
|status_text = Tỉnh của [[Liên bang Đông Dương]]<br/>Tỉnh của [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
|status = [[Tỉnh]]