Khác biệt giữa các bản “Hải Ninh (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|image_flag = Flag of French Indochina.svg
|flag_type = Cờ
|national_motto = ''"[[Liberté, égalité, fraternité]]"''<br>''"Tự do, bình đẳng, bác ái"''
|national_anthem = ''[[La Marseillaise]]''<br/><center>[[Tập tin:La Marseillaise.ogg]]</center>
|image_map = Hai Ninh 1891.jpg
|image_map2 = Atlas de l'Indochine dressé (...)Indochine française bpt6k11001779 67.jpg
|image_map2_caption = Hành chính Bắc Kỳ năm 1920
|status_text = Tỉnh của [[Liên bang Đông Dương]]<br/>Tỉnh của [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
|status = [[Tỉnh]]
|capital = Thị xã [[Móng Cái]]
|common_languages = [[Tiếng Pháp]]{{·}}[[Tiếng Việt]]
|era = [[Chủ nghĩa đế quốc mới]]
|year_start = 1902
|event_start = Thành lập