Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mercosur”

Thêm phần mục tiêu được tạo ra
(AlphamaEditor, thay tham số coauthor không tồn tại, Executed time: 00:00:02.2978181 using AWB)
(Thêm phần mục tiêu được tạo ra)
== Liên kết với bên thứ ba ==
Mercosur là một khối mậu dịch mở. Các nước thành viên có thể có quan hệ thương mại tự do với các nước ngoài khu vực.
 
== Mục tiêu ==
- Mục tiêu của khối:
 
  + Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.
 
  + Tháo gỡ hàng rào hải quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối
 
== Các thành viên ==