Khác biệt giữa các bản “Đại học Warmia và Mazury ở Olsztyn”

Tập tin Wydział_Medycyny_Weterynaryjnej.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Fitindia vì lý do: No permission since 29 April 2021.
(Tập tin Wydział_Medycyny_Weterynaryjnej.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Fitindia vì lý do: No permission since 29 April 2021.)
Tập tin:Biblioteka UWM.jpg|<center id="123"> Thư viện chính </center>
Tập tin:UWM-human.jpg|<center id="128"> Khoa nhân văn </center>
Tập tin:Wydział Medycyny Weterynaryjnej.jpg|<center id="133"> Khoa Thú y </center>
</gallery>
 
46.275

lần sửa đổi