Khác biệt giữa các bản “La femme du Vème”

Đã cứu 0 nguồn và đánh dấu 15 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
(Đã cứu 0 nguồn và đánh dấu 15 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
 
 
# "The Woman in the Fifth (2012) - International Box Office Results - Box Office Mojo". ''www.boxofficemojo.com''.
# [https://vi.wikipedia.org/w/The_Woman_in_the_Fifth#cite_ref-2]{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }} Brooks, Brian (ngày 12 tháng 2 năm 2011). "ATO Will Release 'The Woman in the Fifth' starring Ethan Hawke". ''[./https://vi.wikipedia.org/w/IndieWire{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }} indieWire]''. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2011.
# [https://vi.wikipedia.org/w/The_Woman_in_the_Fifth#cite_ref-3]{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }} Lodderhose, Diana (ngày 12 tháng 2 năm 2011). "ATO takes the 'Fifth'". ''[./https://vi.wikipedia.org/w/Variety_(magazine){{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }} Variety]''. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2011.
# <span rel="mw:referencedBy">[https://vi.wikipedia.org/w/The_Woman_in_the_Fifth#cite_ref-Cooper_4-0]{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }}[https://vi.wikipedia.org/w/The_Woman_in_the_Fifth#cite_ref-Cooper_4-1]{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }}[https://vi.wikipedia.org/w/The_Woman_in_the_Fifth#cite_ref-Cooper_4-2]{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }}[https://vi.wikipedia.org/w/The_Woman_in_the_Fifth#cite_ref-Cooper_4-3]{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }}</span>Cooper, Sarah (ngày 29 tháng 4 năm 2010). "Woman In The Fifth". ''[./https://vi.wikipedia.org/w/Screen_International{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }} Screen International]''. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2011.
# [https://vi.wikipedia.org/w/The_Woman_in_the_Fifth#cite_ref-5]{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }} McClintock, Pamela (ngày 18 tháng 2 năm 2010). "Ethan Hawke, Kristin Scott Thomas top 'Women'". ''[./https://vi.wikipedia.org/w/Variety_(magazine){{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }} Variety]''. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2011.
# [https://vi.wikipedia.org/w/The_Woman_in_the_Fifth#cite_ref-6]{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }}"The Woman in the Fifth – Rotten Tomatoes". [./https://vi.wikipedia.org/w/Rotten_Tomatoes{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }} Rotten Tomatoes]. Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2013.
# [https://vi.wikipedia.org/w/The_Woman_in_the_Fifth#cite_ref-7]{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }}"The Woman in the Fifth Reviews – Metacritic". [./https://vi.wikipedia.org/w/Metacritic{{Liên kết hỏng|date=2021-05-07 |bot=InternetArchiveBot }} Metacritic]. Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2013.
 
== Liên kết khác ==
144.047

lần sửa đổi