Khác biệt giữa các bản “Đại học Warmia và Mazury ở Olsztyn”

Tập tin Univ_varmia_masuria.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Thuresson vì lý do: Per a Deletion Request: c:Commons:Deletion requests/File:Univ varmia masuria.jpg.
(Tập tin Wydział_Medycyny_Weterynaryjnej.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Fitindia vì lý do: No permission since 29 April 2021.)
(Tập tin Univ_varmia_masuria.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Thuresson vì lý do: Per a Deletion Request: c:Commons:Deletion requests/File:Univ varmia masuria.jpg.)
* Khoa Quản lý trắc địa và đất đai
* Khoa nhân văn
* Khoa Luật và Hành chính [[Tập tin:Univ_varmia_masuria.jpg|phải|nhỏ|290x290px| Cờ của trường đại học trong khuôn viên Kortowo]]
* Khoa Toán và Khoa học Máy tính
* Khoa Khoa học Y tế
46.264

lần sửa đổi