Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Dam Tuan Quynh/nháp”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
===NEU===
====Ngân hàng tài chính====
'''Lãnh đạo bộ môn'''
 
Trưởng bộ môn: PGS.TS Lê Thanh Tâm.
* Phó trưởngTrưởng bộ môn: PGS.TS. Đỗ HoàiThanh Linh.Tâm
 
Bộ môn Ngân hàng thương mại là bộ môn có lịch sử hình thành lâu đời nhất của Viện Ngân hàng Tài chính. Từ khi ra đời và trong quá trình phát triển, Bộ môn luôn nhận đuợc sự quan tâm, đóng góp và xây dựng của nhiều thế hệ lãnh đạo và các thầy cô giáo.
* Phó trưởng bộ môn: TS. Đỗ Hoài Linh
 
Bộ môn Ngân hàng thương mại là bộ môn có lịch sử hình thành lâu đời nhất của Viện Ngân hàng Tài chính. Từ khi ra đời và trong quá trình phát triển, Bộ môn luôn nhận đuợc sự quan tâm, đóng góp và xây dựng của nhiều thế hệ lãnh đạo và các thầy cô giáo.
 
Chương trình giảng dạy và các môn học do BM đảm nhiệm luôn được phát triển, cập nhật để đáp ứng các tiêu chuẩn về học thuật và nhu cầu thực tiễncủa nền kinh tế nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng, với mục tiêu phù hợp và đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức của nhiều đối tượng học viên bao gồm sinh viên, nghiên cứu viên, các nhà hoạt động thực tiễn. Đó là các môn học mang dấu ấn của BM trong những ngày đầu thành lập BM và gắn với thời kỳ đất nước thực hiện “thống nhất đất nước và thống nhất tiền tệ” như Lưu thông tiền tệ tư bản chủ nghĩa, Lưu thông tiền tệ Xã hội chủ nghĩa, Kế hoạch hóa tín dụng, Kế hoạch hóa lưu thông tiền mặt. Hay các môn học mới đã được điều chỉnh, đổi mới và bổ sung cho phù hợp với tình hình kinh tế và thị trường tài chính mở cửa hội nhập như Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Toán Tài chính, Marketing Ngân hàng, Kế toán và xử lý thông tin trong Ngân hàng thương mại, Quản trị rủi ro... Một số môn học là của bộ môn trước đây nay đã trở thành các môn học chủ đạo của các bộ môn thành lập sau đó như Tài chính doanh nghiệp (của bộ môn Tài chính doanh nghiệp), Thị trường chứng khoán (của bộ môn Thị trường chứng khoán), Tài chính quốc tế (của bộ môn Tài chính quốc tế).
 
Có thể nói BM Ngân hàng thương mại đã có những đóp góp lâu dài và to lớn đối với sự phát triển của Viện Ngân hàng Tài chính về cả con người và học thuật.
62

lần sửa đổi