Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
 
:Tôi sẽ kiểm tra lại, nhưng hình như là website đó chặn không có agent không có cookies lấy dữ liệu. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 13:16, ngày 8 tháng 5 năm 2021 (UTC)
::Tôi đã test nhanh bằng Python thì lấy được dữ liệu bạn nhé, có lẽ tool bằng C# bị lỗi. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 13:23, ngày 8 tháng 5 năm 2021 (UTC)