Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Tư Mã Tiến”

Thẻ: Trả lời Trực quan
::{{ping|Lệ Xuân}} Ngứa đòn à? [[Thành viên:Không Đặc Biệt|Bích Hàn ]] ([[Thảo luận Thành viên:Không Đặc Biệt|thảo luận]]) 18:07, ngày 10 tháng 5 năm 2021 (UTC)
:::@[[Thành viên:Không Đặc Biệt|Không Đặc Biệt]] Cho rút lại lời nói đấy – [[Thành viên:Lệ Xuân|<span style="color:#006699;font:">Ha</span><span style="color:#990000;font:">nk</span><span style="color:#339966">iz</span>]] <sup>''[[Thảo luận thành viên:Lệ Xuân|tl]]''</sup> 18:18, ngày 10 tháng 5 năm 2021 (UTC)
:::::{{Ping|Lệ Xuân}} Không rút. Bạn đừng ảo tưởng nữa. Đời không như phim đâu. [[Đặc biệt:Đóng góp/2402:800:62C6:721F:10A0:F527:C16E:A3D1|2402:800:62C6:721F:10A0:F527:C16E:A3D1]] ([[Thảo luận Thành viên:2402:800:62C6:721F:10A0:F527:C16E:A3D1|thảo luận]]) 18:39, ngày 10 tháng 5 năm 2021 (UTC)