Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin:Đừng bắt em phải quên.jpeg”

n
Hình đã giảm độ phân giải
(LRBot đã tải lên một phiên bản mới của Tập tin:Đừng bắt em phải quên.jpeg)
n (Hình đã giảm độ phân giải)
Thẻ: Lùi lại thủ công Đã được lùi sửa
== Giấy phép ==
{{Áp phích phim}}
 
{{User:LRBot/resize|375}}
[[Thể loại:Tập tin không tự do cần giảm độ phân giải]]