Khác biệt giữa các bản “Mexico City Metro”

Trang mới: “{{Infobox public transit | box_width = | name = Mexico City Metro | image = Mexico City Metro.svg | imagesize = 75px | alt…”
(Trang mới: “{{Infobox public transit | box_width = | name = Mexico City Metro | image = Mexico City Metro.svg | imagesize = 75px | alt…”)
Thẻ: Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh