Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Bắc Mỹ năm 2019”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Portal|Bắc Mỹ}}
{{Year byCommons category|{{title year}} in North America}}
{{Navseasoncats}}
| m = 2
| c = 0
| d = 1
| y = 9
| cat = Bắc Mỹ năm
| sortkey = Bắc Mỹ
| subcat = Năm 2019 theo lục địa
| parent = Năm của thế kỷ 21 ở Bắc Mỹ
}}
{{Commons category|2019 in North America}}
 
[[Thể loại:Bắc Mỹ thập niên 2010{{DECADE|2019{{title year}}}}|{{title year}}]]
[[Thể loại:Năm {{title year}} theo lục địa]]
[[Thể loại:Năm của thế kỷ {{CENTURY|{{#expr: {{title decade}} + 1}}}} ở Bắc Mỹ|{{title year}}]]