Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Bắc Mỹ năm 2019”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
{{Portal|Lịch sử|Địa lý|Bắc Mỹ}}
{{giải thích thể loại|Chủ đề liên quan tới năm '''[[{{title year}}]]''' ở '''[[Bắc Mỹ]]'''}}
{{Navseasoncats with decades below year||{{title year}}|Bắc Mỹ|}}
{{Commons category|{{title year}} in North America}}
{{Navseasoncats}}
 
[[Thể loại:Bắc Mỹ thập niênNăm {{DECADE|{{title year}}}} theo lục địa|{{titleBắc year}}Mỹ]]
[[Thể loại:Năm {{title year}} theo lục địa]]
[[Thể loại:Năm của thế kỷ {{CENTURY|{{title year}}}} ở Bắc Mỹ|{{title year}}]]
[[Thể loại:Bắc Mỹ thập niên {{DECADE|{{title year}}}}|{{title year}}]]