Khác biệt giữa các bản “Xylocopa strandi”

không có tóm lược sửa đổi
(+image)
Thẻ: Thêm liên kết dưới Liên kết ngoài hoặc Tham khảo
 
}}
'''''Xylocopa strandi''''' là một loài [[Bộ Cánh màng|Hymenoptera]] trong họ [[Họ Ong mật|Apidae]]. Loài này được Dusmet y Alonso mô tả khoa học năm 1924.<ref>{{Reftabel|2008-ITIS|Dier}}</ref>
Loài này được tìm thấy ở Trung Mỹ và Bắc Mỹ.<ref name=itis/><ref name=gbif/><ref name=buglink/>
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
 
==Cước chú==
{{Reflist|refs=
<ref name=itis>
{{Cite web| title=''Xylocopa strandi'' Report
| url=https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=684976
| website=Integrated Taxonomic Information System
| access-date=2019-09-25
}}</ref>
 
<ref name=gbif>
{{Cite web| title=''Xylocopa strandi''
| url=https://www.gbif.org/species/1342360
| website=GBIF
| access-date=2019-09-25
}}</ref>
 
<ref name=buglink>
{{Cite web| title=''Xylocopa strandi'' species Information
| url=https://bugguide.net/node/view/1252079
| website=BugGuide.net
| access-date=2019-09-25
}}</ref>
}}
==Tham khảo==
* {{wikispecies-inline}}
Người dùng vô danh