Khác biệt giữa các bản “Ardeotis heuglinii”

Đổi hướng đến Ô tác Heuglin
(Trang mới: “ja ja la ka ja k am na bángammamm .”)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Bài viết mới dưới 150 ký tự
 
(Đổi hướng đến Ô tác Heuglin)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
#đổi[[Ô tác Heuglin]]
ja ja la ka ja k am na bángammamm .
Người dùng vô danh