Khác biệt giữa các bản “Neotis”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
* ''[[Neotis heuglinii]]'' - [[Ô tác Heuglin]], phân bố ở [[Sừng châu Phi]].
* ''[[Neotis ludwigii]]'' - [[Ô tác Ludwig]], phân bố ở [[Nam Phi]].
* ''[[Neotis nuba]] '' - [[Ô tác Nubia]], sinh sống ở [[Sahel]].
* ''[[Neotis denhami]] '' - [[Ô tác Denham]], sinh sống ở [[savan]] và [[thảo nguyên]] từ [[Mauritania]] đến [[Nam Phi]].
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh