Khác biệt giữa các bản “Đền Choọng”

Đã được đề cử xóa; xem Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đền Choọng.
n (→‎top: dọn dẹp, replaced: {{chú thích trong bài}} → {{chú thích trong bài}} , tháng 8 2020 → tháng 8 năm 2020)
(Đã được đề cử xóa; xem Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đền Choọng.)
<!-- Vui lòng không xóa hoặc thay đổi tin nhắn xóa bài này cho đến khi cuộc thảo luận đã kết thúc. -->
<!-- Trang biểu quyết cho bài viết này đã tồn tại khi thẻ này được thêm vào. Nếu điều này là do bài viết đã được biểu quyết xóa trước đó và bạn muốn tái biểu quyết nó, vui lòng thay thế "trang=Đền Choọng" với "trang=Đền Choọng (lần 2)" dưới đây trước khi tiến hành biểu quyết.
-->{{Afd/dated|trang=Đền Choọng|ngày=13|tháng=tháng 5|năm=2021|đã thế=rồi}}<!-- Sau khi biểu quyết được đóng lại, xin vui lòng đặt trên trang thảo luận: {{Đã biểu quyết giữ|1=Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đền Choọng}} -->
<!-- Kết thúc tin nhắn xóa bài, vui lòng sửa đổi sau dòng này -->
{{Orphan|date=tháng 8 năm 2020}}