Khác biệt giữa các bản “Triều Tiên”

n
Ba nước [[Cao Câu Ly]], [[Tân La]] và [[Bách Tế]] (hai nước sau phát sinh từ Tam Hàn) giành quyền với nhau và thâu tính các quốc gia nhỏ hơn trong khu vực. Tổ chức nhà nước tinh vi được phát triển dưới dạng [[Khổng giáo]] và [[Phật giáo]].
 
Cao Cấu Ly là nước mạnh nhất, nhưng luôn giao chiến với [[nhà Tùy]] và [[nhà Đường]] tại Trung Quốc. Trong [[thế kỷ thứ 7]], [[DượngTùy Dạng Đế]] của nhà Tùy đã đem 100 vạn quân qua xâm lấn Cao Câu Ly. Tuy nhiên, người Triều Tiên, dưới sự chỉ huy của tướng [[Eulji Mundeok]] (Ất Chi Văn Đức) đã đánh bại quân Hán. Việc này đã dẫn đến sự sụp đổ của nhà Tùy. Nhà Đường cũng tiếp tục giao chiến với Cao Câu Ly.
 
Tuy là nước lạc hậu nhất trong lĩnh vực văn hóa trong Tam Quốc, [[Tân La]] có một truyền thống quân sự xung quanh các chiến sĩ được gọi là [[hoa lang]] (''hwarang''). Thoạt tiên Tân La sát nhập khối [[Già Da]] (''Gaya''), rồi liên minh với nhà Đường để thâu tính Bách Tế và, sau này, Cao Câu Ly. Việc này tạo ra nhà nước thống nhất đầu tiên tại Triều Tiên, thường được gọi là [[Tân La Thống nhất]].
1.714

lần sửa đổi