Khác biệt giữa các bản “Đền Choọng”

không có tóm lược sửa đổi
<!-- Kết thúc tin nhắn xóa bài, vui lòng sửa đổi sau dòng này -->
{{Orphan|date=tháng 8 năm 2020}}
 
{{chú thích trong bài}}
 
{{wikify}}
{{dnb}}
 
{{Thông tin đền Việt Nam
| tên = Đền Choọng