Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu thay đổi danh sách đen về spam”

Spam tại [[Đặc biệt:Khác/64842512|đây]] và [[Đặc biệt:Khác/64893712|đây]]. --[[Thành viên:Anewplayer|Anewplayer]] ([[Thảo luận Thành viên:Anewplayer|thảo luận]]) 04:39, ngày 12 tháng 5 năm 2021 (UTC) <!-- <includeonly>~~</includeonly><includeonly>~~</includeonly> -->
<!--:{{subst:Feito/Negado/Desnecessário}}. ~~~~}}-->
: {{tick}} Đã thêm. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 08:33, ngày 13 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 
=== Thêm cleverjunior.vn và hatinh.cleverjunior.vn ===