Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/VN Đà Thành Group”

(Đang tạo trang thảo luận xóa cho VN Đà Thành Group.)
 
:{{la|VN Đà Thành Group}}
:({{Tìm nguồn|VN Đà Thành Group}})
Tập đoàn chưa rõ độ nổi bật. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 03:43, ngày 14 tháng 5 năm 2021 (UTC) [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 03:4344, ngày 14 tháng 5 năm 2021 (UTC)
;Xóa
;Giữ