Khác biệt giữa các bản “Tân Hiệp, Thạnh Hóa”

Ngày [[26 tháng 6]] năm [[1989]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 74-HĐBT<ref name=QD74>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-74-HDBT-phan-vach-lai-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-xa-thi-tran-va-huyen-thuoc-tinh-An-Long/37795/noi-dung.aspx|tựa đề=Quyết định 74-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn và huyện thuộc tỉnh Long An|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, chia xã Thạnh Phước thành hai xã Thạnh Phước và Tân Hiệp; đồng thời chuyển các xã Thạnh Phước và Tân Hiệp về huyện Thạnh Hóa mới thành lập.
 
Sau khi thành lập, xã Tân Hiệp có 2.900 ha diện tích tự nhiên và 1.950 người.Hiện nay có diện tích tự nhiên là 4.369ha và có 1356 hộ 5076 nhân khẩu(2020)
-ngày 29 thang 01 năm 2010 xã Tân Hiệp được công nhận xã văn hoá giai đoạn 2006-2010 và được công nhận lại vào năm 2016.Xã đang bước vào xây dựng xã nông thôn mới và đạt được 17 tiêu chí vào năm 2020 ,phấn đấu 2021 đạt thêm 1 tiêu chí là tiêu chí số 17 vệ sinh môi trường.
 
7

lần sửa đổi