Tàn Kiếm

Tham gia ngày 28 tháng 7 năm 2020
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
– ''[[Ngọt đắng cuộc đời (phim 2005)|A Bittersweet Life]]'' quote’s</blockquote>
 
== UserboxesUserboxe ==
{{Thành viên cung Song Ngư}}{{-}}{{User vi-0}}{{-}}{{Userbox-r|id-fc=#960018|id-s=1|id=[[File:Cow eat.jpg|65px]]|info-a=center|id-c=#fff|info-c=#f3edd4|border-c=#bbb|border-s=1|info=Thành viên này muốn học chăn bò tại</br>[[Đại học Bốn Bờ]]|usercategory=Cow eat.jpg|nocat={{{nocat|}}}}}{{-}}{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/DragonZodiac}}{{-}}{{Userbox-r|id=[[File:Rau diếp cá.jpg|65px]]|id-c=#000000|id-fc={{{id-fc|#FFFFFF}}}|id-s=15|info=清化人.<br/>Thành viên này là '''người Thanh Hóa'''.|info-c=#DE2910|info-fc={{{info-fc|black}}}|nocat={{{nocat|}}}|border-c=#DE2910}}{{-}}{{Thành viên Dự án Trung Hoa}}{{-}}{{userbox|border-c=#FF0000|id=[[Tập tin:Jay Chou in Seoul.jpg|40px]]|id-c=#FF0000|id-s=13.5|info=Thành viên này yêu thích '''[[Châu Kiệt Luân]]'''.|info-c=#FF0000}}{{-}}{{Bản mẫu:Thành viên lịch sử}}
 
 
{{-}}{{Userbox-r|id=[[File:Gautier - Salpetriere.JPG|70px]]|id-c=#0000FF|id-fc={{{id-fc|#0000FF}}}|id-s=15|info=Thành viên này đang cố gắng tái hòa nhập cộng đồng.|info-c=#F5F5DC|info-fc={{{info-fc|black}}}|nocat={{{nocat|}}}|border-c=#0000FF}}{{-}}{{Thành viên yêu thích Jisoo}}
 
 
 
442

lần sửa đổi