Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Cập nhật quy định Vô hiệu lá phiếu”

*{{OK}} Nguyễn Đức Minh ([[Thành_viên:Minhngoc25a|Thông tin]]) ([[Thảo_luận_thành_viên:Minhngoc25a|Thảo luận]]) ([[Đặc biệt:Gửi thư/Minhngoc25a|Gửi thư cho tôi]]). 09:07, ngày 10 tháng 5 năm 2021 (UTC).
*{{OK}}--[[Thành viên:Nacdanh|Nacdanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nacdanh|thảo luận]]) 05:42, ngày 11 tháng 5 năm 2021 (UTC)
*{{OK}} Tiến bộ và hợp lý hơn quy định cũ độc tài. Cách thức biểu quyết của dự án chúng ta đang đặt quá nhiều gánh nặng lên người bỏ phiếu chống, nên lắm lúc dù thấy bài không đạt chuẩn, người ta cũng không dám bỏ phiếu chống. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 11:57, ngày 14 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 
=== Chưa đồng ý ===
15.614

lần sửa đổi