Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Châu Á thập niên 1850”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Commons category|Asia in the 1850s}} Á 1850 Thể loại:Ch…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
{{Commons category|Asia in the 1850s{{title decade}}s}}
{{Portal|Châu Á}}
{{DecadeCategoryNav}}
 
{{CatAutoTOC}}
[[Thể loại:Thập niên 1850 theo lục địa|Á]]
 
[[Thể loại:Châu Á theo thập niên|1850]]
[[Thể loại:ChâuThập Ániên thế{{title kỷdecade}} 19theo lục địa|1850Á]]
[[Thể loại:ThậpChâu niên 1850Á theo lụcthập địaniên|Á1860]]
[[Thể loại:Châu Á thế kỷ {{CENTURY|{{#expr: {{title decade}} + 1}}}}|1860]]